Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling gaat specifiek over het melden van (het vermoeden van) misstanden. Met misstanden wordt bedoeld grove schendingen van de integriteit binnen Limena, waarbij naast het belang van de organisatie ook het maatschappelijk belang in het geding is.

De klokkenluidersregeling beschrijft wat, waar en hoe een (vermoeden van) een misstand gemeld kan worden. Ook staat erin dat en hoe een melder van een (vermoeden van) een misstand door de werkgever beschermd moet worden en geen benadeling mag ondervinden vanwege zijn of haar melding.

Voor advies of ondersteuning rond een melding kunt u indien gewenst terecht bij de vertrouwenspersonen van Limena. Hun gegevens zijn opgenomen in de Klachtenregeling Limena.

Klokkenluidersregeling Limena