Banner geschiedenis DM.jpg

De geschiedenis.

De geschiedenis van de Driemaster gaat terug naar de winter van 1953/1954. Een aantal particuliere schippers, die de Schuttevaer vergadering in Ouderkerk aan den IJssel bezochten, maakten tijdens die bijeenkomst kenbaar dat zij het zeer gewenst zouden vinden als hun kinderen onderwijs op gereformeerde grondslag konden volgen. Als gevolg hiervan werd er contact gelegd met de vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op gereformeerde grondslag te Krimpen aan den IJssel. Het bestuur van deze vereniging had voor deze wens een open oor en in een vergadering van 4 februari 1954 werd er een werkcomité samengesteld met de opdracht om zo spoedig mogelijk te komen tot het realiseren van een schippersschool en een internaat. De Joh. Calvijnschool bleek bereid om aan de schipperskinderen onderwijs te geven. Ten behoeven van de huisvesting had men twee losstaande, houten barakken laten bouwen op een gehuurd terrein aan de Sliksloothavan. Op 30 Augustus 1954 werd het internaat officieel geopend. Acht jaar later richtte het internaatsbestuur een verzoek tot het college van burgemeester en wethouders om grond beschikbaar te stellen voor de bouw van permanente huisvesting. Het aantal kinderen was inmiddels gestegen van 26 naar 70. Uiteindelijk leverden de invoering van de leerplicht wet van 1969 een belangrijke bijdrage aan de realisering van de plannen. Zo kon in 1972 10.000m2 grond aan de Boezemdreef worden aangekocht. Op 28 december 1973 vond de officiële opening van het nieuwe behuizing plaats. Het gebouw bestond in die tijd uit groepsruimten voor elk 18 kinderen en een huisvestingsmogelijkheid voor 23 personeelsleden. Door de aanhoudende groei van het aantal kinderen en de verruiming van de huisvestingsnormen moest het woongedeelte voor het personeel plaats maken voor het huisvesten van VO jongeren. Aangezien de totale beschikbare ruimte in 1989 nier meer toereikend bleek werd een semipermanent gebouw naast het internaat geplaatst voor jongeren van 15 t/m 18.