bg.jpg

- Scholen

De meeste basisschoolkinderen gaan naar de Admiraal de Ruiterschool. Deze school kenmerkt zich door het relatief grote aantal schipperskinderen.

De kinderen die speciaal basisonderwijs volgen, gaan naar De Wijngaard in Barendrecht. Deze kinderen worden gehaald en gebracht met een taxibusje.

Voor het voortgezet onderwijs zijn er meerdere mogelijkheden: de reformatorische scholen uit de omgeving zijn het Wartburgcollege in Rotterdam (locatie Revius en De Swaef) en het Driestar College in Gouda of Lekkerkerk.

- Catechisatie

De kinderen/jongeren volgen catechisatie en/of club van hun eigen gemeente.

- Tandarts

Tweemaal per jaar gaat de groepsleiding van het B.O. met een aantal kinderen naar de tandarts. In Krimpen aan den IJssel zijn vier grote huisartspraktijken.

 

Verder kan er gebruik gemaakt worden van: fysiotherapie, logopedie, muziekschool en zwembad De Lansingh. Vlakbij het internaat ligt het winkelcentrum De Crimpenhof.