Banner voorkant EH officieel.png

Het hoofdgebouw

BO en VO

Totaal zijn er acht groepen in het hoofdgebouw. 

Het BO bestaat uit de groepen Anker, Vooronder, Achteronder, Roef, Ruim en Stuurhut. De VO groepen in het hoofdgebouw zijn de Kajuit en het Toplicht.