Externe voorzieningen.png

Externe voorzieningen

Scholen                                                                                               

Het grootste aantal basisschoolkinderen gaat naar de reformatorische Ds. Joh. Bogermanschool. Deze school kenmerkt zich door een relatief groot aantal schipperskinderen. Daarnaast gaan er kinderen naar het speciaal onderwijs in Sliedrecht. Deze kinderen worden door een taxibusje opgehaald. Voor het voortgezet onderwijs zijn er diverse mogelijkheden. De meeste jongeren gaan naar een locatie van het Wartburg College. (Marnix, de Swaef, of Guido de Bres) Daarnaast zijn er diverse jongeren die naar het Hoornbeeck College of het STC gaan.

 

Schoolmelk

De kinderen van de basisschool kunnen één keer per dag schoolmelk krijgen. De kosten komen voor rekening van het internaat.

 

Catechisatie

Van de VO-jongeren wordt verwacht dat zij catechisatie volgen van hun eigen kerk.


Verenigingen/clubs

Voor jongeren van het internaat is het mogelijk om clubs van de aangesloten kerkgenootschappen te bezoeken. Na toestemming van ouders kunnen jongeren zich aanmelden voor bepaalde, in het reglement genoemde (sport) verenigingen.

 

Zang

Kinderen van het internaat kunnen naar zang. Dit betreft Hosanna (uitgaande van de Ger. Gem.) of Osanna (uitgaande van de PKN - geref. bond)

 

Zwembad/schaatsbaan

In de directe omgeving van het internaat is Sportboulevard Optisport gevestigd met o.a. een zwembad en een schaatsbaan. Kinderen en jongeren kunnen daar, al dan niet onder begeleiding, (afhankelijk van de leeftijd) gebruik van maken.

 

Gezondheidszorg

Indien nodig kunnen kinderen terecht bij de huisarts van het internaat, bij de HAP of de Eerste Hulp Post van het Albert Schweitzerziekenhuis.