Interne voorzieningen.png

Interne voorzieningen

Administratie/receptie

De medewerkers van de administratie zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van secretarieel-administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het afhandelen van de post, het aannemen van de telefoon, het maken van notulen, het verwerken van facturen e.d.

 

Huishouding

Het huishoudelijk personeel zorgt ervoor dat alle openbare en groepsruimtes netjes en schoon zijn.

 

Wasserij

In de wasserij worden kleding, handdoeken, beddengoed e.d. gewassen, zodat alles weer fris en schoon naar de groepen gaat.

 

Keuken

Dagelijks zorgen de medewerkers van de keuken voor de warme maaltijd en verzorgen het brood en de zuivelwaren voor de groepen.

Zij leggen zich toe op verantwoorde en smakelijke voeding voor kinderen en personeel en zijn verantwoordelijk voor de inkoop. De chef-kok bepaalt in overleg met de menucommissie het weekmenu. Goede en gezonde voeding zijn hierbij belangrijke elementen. Eveneens worden er regelmatig gezamenlijke maaltijden georganiseerd zoals een barbecue, oliebollenavond et cetera.

 

Daarnaast worden de centrale keuken en de keukens op de groepen jaarlijks gecontroleerd door de HACCP. Dit is een orgaan vanuit de overheid dat streng toezicht houdt op de hygiëne in de keuken. Wij mogen met trots zeggen dat onze score bij de HACCP al een aantal jaar achter elkaar op ruim voldoende staat!

 

Technische dienst

De technische dienst draagt zorg voor het in goede staat houden van het gebouw, de inventaris en de installaties.

Veiligheid, doelmatigheid en netheid zijn sleutelwoorden in dit werk.

 

Orthopedagoog

Een keer per twee weken is orthopedagoog mw. J. Spek op het internaat aanwezig. De groepsleiding kan bij haar terecht voor advies en hulp bij allerlei vragen op het gebied van de opvoeding. Ook ouders kunnen haar hiervoor benaderen. Naast het geven van advies verzorgt zij ook trainingen/workshops voor de pedagogisch medewerkers.

 

Studiebegeleiding

Kinderen van de basisschool worden bij hun huiswerk geholpen door de eigen groepsleiding. De jongeren uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (VO) worden met het huiswerk begeleid door de groepsleiding en de studiebegeleiders. Vanaf de derde klas mogen zij op verzoek van deze mogelijkheid gebruik blijven maken.

 

Zwemles

De kinderen die voor het eerst naar het internaat komen hebben meestal nog geen zwemdiploma. Na de zomervakantie begint het leszwemmen, waarvoor u uw kind op kunt geven. Het internaat zorgt voor begeleiding naar het zwembad. De kosten hiervan zijn voor rekening van de ouders.

 

Bibliotheek

Het internaat heeft een uitgebreide bibliotheek.

 

Recreatie

Bij het internaat is een mooi ingericht speelterrein waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijden.

Op de bovenste verdieping is een recreatieruimte waar jongeren onder begeleiding gebruik van kunnen maken.

 

Muziekles

Op het internaat wordt, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden, op diverse instrumenten lesgegeven, zoals orgel, piano, trompet en dwarsfluit. Daarnaast kunnen kinderen ook naar de muziekschool.