Banner management.png

Het management

 

Stichting Limena heeft een centraal (algemeen) managementteam (CMT). Iedere locatie heeft ook een lokaal managementteam (LMT) Het centraal managementteam bestaat uit de algemeen directeur (dhr. J.A. Fierloos), de locatiedirecteur van Eben-Haëzer (dhr. C.G.A. Bregman) de locatiedirecteur van De Driemaster (dhr. W. van Vliet) en de locatie-verantwoordelijke van De Merwede (dhr. M. Stolk).

 

Het locatiemanagementteam bestaat uit de locatiedirecteur, de adjunct-directeur en de hoofdgroepsleiding. In sommige gevallen worden functies gecombineerd.

 

Het centraal managementteam gaat over Limena-brede ontwikkelingen en beleidszaken. Het locatiemanagementteam gaat over zaken die spelen op de desbetreffende locatie.