Afbeelding bovenaan pagina

Oudercommissie

De oudercommissie

De locaties hebben een eigen  oudercommissie die regelmatig vergadert. Jaarlijks is er een gezamenlijke vergadering met de alle commissies.

Er is een gezamenlijk doel: het behartigen van de algemene belangen van het internaat en het bevorderen van een goede relatie tussen de ouders aan de ene kant en het MT, het personeel en het bestuur aan de andere kant.

De notulen van de oudercommissievergaderingen worden aan de ouders, het bestuur en de personeelsleden uitgedeeld.