Hartelijk welkom bij Limena!

Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van schipperskinderen.

We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen zich op de internaten thuis voelen. Het internaat moet een veilige plaats zijn, zoals de naam van onze stichting uitdrukt. Limena is namelijk het Bijbels-Griekse woord voor veilige haven, thuis of beschermde plaats. We willen kinderen naar Bijbelse normen en waarden opvoeden en hen voorbereiden op het leven in de maatschappij.

Limena bestaat uit drie locaties: De Driemaster in Krimpen aan den IJssel, Eben-Haëzer in Dordrecht en de Merwede in Werkendam. Stichting Limena heeft de Bijbel als uitgangspunt voor haar handelen.

Actuele vacatures

Wij zijn op zoek naar een Bestuurder voor Limena en een locatiedirecteur voor De Driemaster!
Onze kernwaarden
KOERSVAST
Het Woord van God, de Bijbel is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten.

We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming met ouders, kerken en scholen
KINDGERICHT
We houden rekening met de
unieke eigenschappen van
het kind.

We bieden het kind een plek
waar het zich thuis voelt.
VEILIG
We zorgen voor een fysiek en
sociaal veilige woon en werkomgeving

We gaan respectvol met
elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreek-
cultuur
VERANTWOORDELIJK
We nemen gezamenlijk onze
verantwoordelijkheid voor
het resultaat van de organisatie.

We zijn transparant, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

We zijn aanspreekbaar op
onze verantwoordelijkheid.
LEERBEREID
We geven, ontvangen en kunnen omgaan met feedback.

We leren van onze fouten
en successen en zetten deze om in concrete actie.