banner toelichting logo (2).png

Toelichting logo

 

Thuis voor kinderen
We willen voor de ouders en de kinderen een 'veilige haven' zijn. Waar ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen. Waar het kind de warmte en veiligheid vindt die het nodig heeft.  Een basis waar ze zichzelf kunnen zijn en als persoon worden geaccepteerd.  Een basis waar ze welkom zijn. Waar gezelligheid, aandacht, betrokkenheid en liefde is. "Het beste na thuis!" Een veilige haven waar de kinderen worden gemotiveerd en gestimuleerd om talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Met Gods hulp en vanuit Zijn Woord koersen we aan op een plaats in de maatschappij en een goede toekomst.

 

Water (blauwe streep)
 De ouders en hun nauwe verbondenheid aan het water, soms al vele generaties lang. Waarop het inkomen wordt verdiend in tijden van voor- en tegenwind. Wat de overstap van kinderen van boord naar wal noodzakelijk maakt vanwege de schoolplicht. Waardoor ouders op zoek gaan naar 'Het beste na thuis!', wat wij willen bieden. Wat de scheiding maakt tussen ouders en kinderen. Wat maakt dat ouders gedeeltelijk de opvoeding uit handen moeten geven. Wat de koppelende factor is tussen ouders en ons. Wat indirect ook onze inkomstenbron is. Ja, het water wat alles in beweging houdt. Water: onontbeerlijk in ons logo!

Meerpalen (rood)
In onze turbulente maatschappij waar alles zich constant en in hoog tempo ontwikkelt. Waarin een kind kínd moet kunnen zijn, ondanks de hoge eisen die worden gesteld. Waarin jongeren bloot staan aan vele invloeden, en koortsachtig zoeken naar hun eigen ik. Daarin willen wij houvast, stabiliteit en veiligheid bieden. Onmisbaar! Werkend vanuit de grondslag, Gods Woord, dat als houvast dient voor allen. Opvoeden vanuit de opdracht van God, zoals verwoord in Deuteronomium 6 vers 6 en 7: 'En deze woorden, die Ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, en als gij neder ligt en als gij opstaat'. Vanuit de wetenschap dat de houvast op deze wereld voorbij gaat maar blijvende  veiligheid bij God is te vinden.  De symboliek hiervoor vinden we vanaf nu in de meerpalen in ons logo!