Banner personeel.png

De medewerkers

 

Bij Limena werken ook veel enthousiaste personeelsleden. Het grootste deel bestaat uit groepsleiders. De groepsleiders zijn de opvoeders op de leefgroepen. Ze werken in teamverband. De meeste teams bestaan uit een mix van fulltimers en parttimers. Om zoveel mogelijk pedagogische continuïteit te waarborgen, streven we naar een team van maximaal 4 groepsleiders op één groep. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van ongeveer 12 tot 14 kinderen per groep.

 

Naast de groepsleiding is er ook ondersteunend personeel voor de administratie, de keuken, de huishouding, de wasserij, de technische dienst en de recreatie.

 

Met elkaar vormen zij de drijvende kracht van onze organisatie.