Banner OR.png

De ondernemingsraad (OR)

 

Stichting Limena heeft een centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt gevormd door leden vanuit de verschillende locaties.

 

De taken van een ondernemingsraad zijn omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden. Het overleg met de bestuurder staat centraal.

 

De OR heeft informatierecht. Dit houdt in dat de OR het recht heeft om aan de bestuurder informatie te vragen over zaken van financiële of sociale aard. De bestuurder heeft de verplichting de informatie beschikbaar te stellen aan de OR.

 

De OR heeft adviesrecht bij voorgenomen besluiten ten aanzien van onderwerpen van technische, organisatorische en bedrijfseconomische aard. Bij alle zakelijke vragen kan de bestuurder vragen om een advies van de OR. Bij de sociale vragen kan de bestuurder vragen om instemming van de OR.

 

Het instemmingsrecht van de OR doet zich gelden bij elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op het gebied van sociaal beleid. Bij het instemmingsrecht heeft de bestuurder in principe het laatste woord.