Aanmelden kinderen

Aanmelden van kinderen

 

Contact en aanmelden

Ouders die zich willen oriënteren, kunnen geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding op het internaat. Neemt u hiervoor contact op via het contactformulier of telefonisch met één van onze locaties. Indien u uw kind in wilt inschrijven kunt u hier het inschrijfformulier downloaden.

 

Het internaat is bedoeld voor kinderen van binnenvaartschippers vanaf 6 jaar.

 

Plaatsing

Een schipperskind kan op het internaat geplaatst worden, indien

a. het kind de leeftijd heeft tussen zes en achttien jaar op de peildatum van 15 september;

b. voor het kind een leerplicht geldt op grond van de leerplichtwet.

 

Jongeren moeten op grond van de leerplicht (t/m 16 jaar) of de kwalificatieplicht (16-18 jaar) op het internaat blijven. Jongeren moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie betekent dat ze een havo- of vwo-diploma hebben of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Een verzoek om na het behalen van de startkwalificatie op het internaat te mogen blijven, kan gedaan worden bij het Cencis-bestuur.

 

Inschrijven

Ouders die hun kinderen willen inschrijven bij Limena, ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Aansluitend aan deze kennismaking ontvangen zij een inschrijvingsformulier.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat ouders kun kind zo vroeg mogelijk opgeven. Op basis van de aanmelding kan een prognose gemaakt worden van het aantal verwachte kinderen.

 

Alle kinderen uit één gezin verblijven in principe op dezelfde locatie van Limena, hetzij op De Driemaster, hetzij op Eben-Haëzer of De Merwede. Wanneer ouders, die al kinderen op het internaat hebben, gezinsuitbreiding ontvangen, wordt het nieuwe kind automatisch als aangemeld beschouwd. Ouders die zich eerst nog willen oriënteren, kunnen geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding op het internaat.

 

Wensen omtrent plaatsing

Als ouders hun kind bij Limena inschrijven, kunnen zij hun wensen ten aanzien van de locatie en de groep aangeven. Wel is het zo dat de plaatsing op de locatie/groep van voorkeur niet gegarandeerd kan worden. Broertjes en zusjes worden in principe wel bij elkaar geplaatst. Als de groepsindeling definitief is, stuurt het managementteam een brief naar de ouders over de groep waarin het kind komt met de namen van de groepsleiding.

Het team neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek op de groep. Door het internaat worden de kinderen bij de gemeente ingeschreven.

 

Aanmelding van het eerstekind uit een gezin gebeurt via het secretariaat van Limena. In principe wordt de indeling gemaakt op basis van de datum van aanmelding. Eerdere aanmeldingen hebben voorrang op latere aanmeldingen, ook bij de voorkeurkeuze van een bepaalde locatie.

 

Uitzonderingen

Ouders kunnen hierop incidenteel een uitzondering aanvragen op basis van een aantal criteria. Zo kan hun kind toch met voorrang op een locatie naar keuze worden geplaatst. Dit geldt alleen als het aantal beschikbare kindplaatsen van die locatie dat toelaat. Indien de betreffende locatie geen kindplaatsen meer beschikbaar heeft, wordt het kind (en later ook de andere kinderen uit dat gezin) uiteraard automatisch geplaatst (of een plaats aangeboden) op een andere locatie.

 

Voorbereiden op plaatsing

De overgang van boord naar het internaat is voor een kind een heel ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om het kind goed voor te bereiden op wat komen gaat. We hebben een folder voor ouders hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op de plaatsing op het internaat. We hebben een boekje voor het kind over het reilen en zeilen op het internaat. Door dit samen te lezen komt het kind te weten hoe het eraan toe gaat. In het half jaar voordat uw kind naar het internaat komt, kan hij/zij twee keer van maandag tot vrijdag komen logeren en naar school gaan.

Ook kunnen kinderen die groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken, tussen de middag op het internaat eten. Voor ouders van de nieuwe kinderen organiseert het internaat een informatieochtend.

 

Groepsindeling

Rond april/mei worden door het managementteam de nieuwe groepsindeling gemaakt. Bij de overstap van een basisonderwijsgroep naar een voortgezet onderwijsgroep kunnen de ouders hun wensen ten aanzien van de groep vóór die tijd kenbaar maken. De indeling gebeurt in overleg, maar blijft een verantwoordelijkheid van het managementteam. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de groepsindeling.