Aanmelden kinderen

 

 

 

Aanmelden van kinderen

 

Contact en aanmelden

Ouders die zich willen oriënteren, kunnen geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding op het internaat. Neemt u hiervoor contact op via het contactformulier of telefonisch met één van onze locaties. Indien u uw kind in wilt inschrijven kunt u hier het inschrijfformulier downloaden.

 

Het internaat is bedoeld voor kinderen van binnenvaartschippers vanaf 6 jaar.

 

Plaatsing

Een schipperskind kan op het internaat geplaatst worden, indien

a. het kind de leeftijd heeft tussen zes en achttien jaar op de peildatum van 15 september;

b. voor het kind een leerplicht geldt op grond van de leerplichtwet.

 

Jongeren moeten op grond van de leerplicht (t/m 16 jaar) of de kwalificatieplicht (16-18 jaar) op het internaat blijven. Jongeren moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie hebben of 18 jaar worden. Een startkwalificatie betekent dat ze een havo- of vwo-diploma hebben of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. In bepaalde gevallen zal de Plaatsingscommissie moeten oordelen of uw kind geplaatst kan worden of niet, bijvoorbeeld voor kinderen jonger dan 6 jaar of ouder dan 18 jaar. U doet dan samen met het internaat een verzoek bij de Plaatsingscommissie (voorheen Censis-commissie) voor plaatsing van uw kind. U ontvangt zo spoedig mogelijk via het internaat bericht van de Plaatsingscommissie. 

 

Inschrijven

Ouders die hun kinderen willen inschrijven bij Limena, ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Aansluitend aan deze kennismaking ontvangen zij een inschrijvingsformulier.

Het wordt bijzonder op prijs gesteld dat ouders kun kind zo vroeg mogelijk opgeven. Op basis van de aanmelding kan een prognose gemaakt worden van het aantal verwachte kinderen.

Alle kinderen uit één gezin verblijven in principe op dezelfde locatie van Limena, hetzij op De Driemaster, hetzij op Eben-Haëzer of De Merwede. Wanneer ouders, die al kinderen op het internaat hebben, gezinsuitbreiding ontvangen, wordt het nieuwe kind automatisch als aangemeld beschouwd. Ouders die zich eerst nog willen oriënteren, kunnen geheel vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en/of rondleiding op het internaat.

 

Wensen omtrent plaatsing

Als ouders hun kind bij Limena inschrijven, kunnen zij hun wensen ten aanzien van de locatie en de groep aangeven. Wel is het zo dat de plaatsing op de locatie/groep van voorkeur niet gegarandeerd kan worden. Broertjes en zusjes worden in principe wel bij elkaar geplaatst. Als de groepsindeling definitief is, stuurt de directie een brief naar de ouders over de groep waarin het kind komt met de namen van de groepsleiding.

Het team neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek op de groep. Door het internaat worden de kinderen bij de gemeente ingeschreven.

 

Voorbereiden op plaatsing

De overgang van boord naar het internaat is voor een kind een heel ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het belangrijk om het kind goed voor te bereiden op wat komen gaat. Stichting Limena heeft een eigen instroomprogramma ontwikkeld om de overgang van boord naar het internaat zo goed mogelijk te laten verlopen. We hebben o.a. een boekje voor het kind over het reilen en zeilen op het internaat. Door dit samen te lezen komt het kind te weten hoe het eraan toe gaat. Daarnaast zal het kind, in het half jaar voordat het naar het internaat komt, verschillende keren logeren op het internaat.

Ook kunnen kinderen die groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken, tussen de middag op het internaat eten. Voor (ouders van) de nieuwe kinderen organiseert het internaat een kleuterdag. 

 

Groepsindeling

Rond april/mei wordt de nieuwe groepsindeling gemaakt. Bij de overstap van een basisonderwijsgroep naar een voortgezet onderwijsgroep kunnen de ouders hun wensen ten aanzien van de groep vóór die tijd kenbaar maken. De indeling gebeurt in overleg, maar blijft een verantwoordelijkheid van de directie. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de groepsindeling.