banner jongerenraad.png

De jongerenraad

 

Alle locaties hebben een eigen jongerenraad. Aan het begin van ieder cursusjaar worden de leden van de jongerenraad gekozen. Zij vergaderen minstens twee keer per jaar onder voorzitterschap van een VO-collega.

 

Het doel van de jongerenraad is

  • het bevorderen van de communicatie tussen internaatsleiding en jongeren;
  • overleg over belangen die de jongeren aangaan;
  • ondersteunen, organiseren en assisteren bij activiteiten voor jongeren.