Buitenterrin.jpg

Welkom op de Driemaster

Waar staan wij voor.

 

Het Woord van God, de Bijbel, is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten. We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming met ouders, kerken en scholen.

We houden rekening met de unieke eigenschappen van het kind. We bieden het kind een plek waar het zich thuis voelt.

We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige woon- en werkomgeving. We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreek- cultuur.