De Merwede

Geschiedenis

Vanuit de schippersbevolking van Werkendam worden in de jaren zestig van de vorige eeuw initiatieven ontwikkeld om de huisvesting van hun kinderen te verbeteren. Er wordt gezocht naar een geschikt pand en uiteindelijk wordt op een perceel aan de Havenstraat het huidige hoofdgebouw gebouwd. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen.

Op 11 augustus 1975 opent internaat De Merwede voor 29 kinderen haar deuren.
De officiële ingebruikname vindt enkele maanden later plaats, op 13 december 1975.

Na een verbouwing in 1988 wordt het aantal leefgroepen uitgebreid naar 8. Drie jaar later vindt er opnieuw een uitbreiding plaats; een dependance wordt in gebruik genomen. In deze dependance, die naast het hoofdgebouw ligt, wordt de negende en tiende groep gehuisvest.

In 1992 wordt, als gevolg van betonrot, de begane grond van het hoofdgebouw gerenoveerd. In deze periode wordt een geheel vernieuwde centrale keuken gerealiseerd. Ook de wasserij ondergaat een grondige verbouwing.

In augustus 1995 kan de elfde leefgroep in de dependance geopend worden. Na een jaar sluiten we in 1996 een tweede renovatie in het hoofdgebouw af. De eerste en tweede verdieping zijn aangepast en voldoen daarmee aan de kwaliteitsnormen voor huisvesting.

In september 2000 wordt het 25-jarig bestaan van het internaat gevierd. Een kwart eeuw geschiedenis is vastgelegd in een jubileumboek.

In augustus 2002 wordt er een twaalfde leefgroep, de Mast, geopend. BKB (begeleid kamerbewoning) genaamd, huisvest meisjes van het voortgezet onderwijs die worden voorbereid op zelfstandig wonen.

Sinds 2013 is De Merwede gecertificeerd door Lloyd’s Register voor de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Het ministerie stelt de eis dat internaten aan deze norm voldoen. Vanaf die tijd vinden er regelmatig audits plaats waarbij wordt getoetst of De Merwede (en de andere Limena-locaties) nog voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Het onderdeel kwaliteit zal hiermee blijvend de aandacht vragen.

In september 2015 hebben we stilgestaan bij het feit dat De Merwede al 40 jaar lang een belangrijke rol mag vervullen ten behoeve van de Werkendamse schippersgemeenschap door het verlenen van huisvesting.

Door een dalend kinderaantal vanaf 2011 zijn met ingang van cursusjaar 2018-2019 alle leefgroepen ondergebracht in het hoofdgebouw. De dependance, waarin vanaf 1991 diverse leefgroepen waren gevestigd, is per augustus 2018 niet meer in gebruik t.b.v. het internaat.

Gedurende het jaar 2017 hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor een fusie met Stichting Limena. Met ingang van 2018 is Limena van start gegaan met 3 vestigingen: De Driemaster, Eben - Haëzer en De Merwede.