Klachtenregeling

Sociale veiligheid is een belangrijk thema binnen Limena. Met elkaar vinden we een veilige woon- en werkplek op het internaat belangrijk. Met aandacht voor goede omgangsvormen die bijdragen aan een goed, veilig en stimulerend werk- en leefklimaat waarbij respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid en integriteit belangrijke waarden zijn.

In de Klachtenregeling van Limena staat  welke stappen u kunt ondernemen voor het melden van ongewenste omgangsvormen, als uw persoonlijke veiligheid of integriteit wordt bedreigd of geschonden. Hierin zijn ook de gegevens opgenomen van de vertrouwenspersonen verbonden aan Limena, waar u voor ondersteuning of advies terecht kunt.

Klachtenregeling Limena