Over Limena

 

Onder Limena vallen drie schippersinternaten, De Driemaster in Krimpen aan den IJssel, Eben-Haëzer in Dordrecht en de Merwede in Werkendam.

Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van schipperskinderen.

Het internaat heeft onder andere ook de taak om kinderen en jongeren op geestelijk gebied bij te staan.

Zo vinden we het enorm belangrijk om de Bijbelse boodschap door te geven, kinderen en jongeren met de Bijbel om te leren gaan,

maar ook door ze zelf te laten bidden of danken. Ook is er op elke groep een avondsluiting en worden er gesprekken met jongeren over geloofszaken gevoerd.

Onze kernwaarden
KOERSVAST
Het Woord van God, de Bijbel is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten.

We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming met ouders, kerken en scholen
KINDGERICHT
We houden rekening met de
unieke eigenschappen van
het kind.

We bieden het kind een plek
waar het zich thuis voelt.
VEILIG
We zorgen voor een fysiek en
sociaal veilige woon en werkomgeving

We gaan respectvol met
elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreek-
cultuur
VERANTWOORDELIJK
We nemen gezamenlijk onze
verantwoordelijkheid voor
het resultaat van de organisatie.

We zijn transparant, we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

We zijn aanspreekbaar op
onze verantwoordelijkheid.
LEERBEREID
We geven, ontvangen en kunnen omgaan met feedback.

We leren van onze fouten
en successen en zetten deze om in concrete actie.