Buitenterrin.jpg

Mededeling i.v.m. coronavirus

Update 11-5-2020

Naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen die 21 april zijn aangekondigd, zal het internaat vanaf 11 mei weer voor een gedeelte open zijn. 

Dit betekent dat de B.O kinderen weer welkom zijn op het internaat.

Dit betekent dat de sleutelwoorden: Hygiëne en afstand het allerbelangrijkste zijn bij de opening van het internaat.

Daarom vragen we jullie als ouders en kinderen met klem om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

'Alleen samen krijgen we corona onder controle.'

Welkom op de Driemaster

Het Woord van God, de Bijbel is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten. We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming met ouders, kerken en scholen.

We houden rekening met de unieke eigenschappen van het kind. We bieden het kind een plek waar het zich thuis voelt.

 

We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige woon- en werkomgeving. We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreek-cultuur.