Buitenterrin.jpg

Welkom op de Driemaster

Waar staan wij voor.

 

Het Woord van God, de Bijbel, is ons kompas en uitgangspunt in ons doen en laten. We dragen Bijbelse normen en waarden over aan de kinderen, in samenwerking en afstemming met ouders, kerken en scholen.

We houden rekening met de unieke eigenschappen van het kind. We bieden het kind een plek waar het zich thuis voelt.

We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige woon- en werkomgeving. We gaan respectvol met elkaar om en dragen zorg voor een open aanspreek- cultuur.

Activiteiten

B.O. Bos- activiteit

 

Woensdagmiddag 11 november 14.00 tot 16.30

Filmpjes

Ter gelegenheid van het 40 jarige jubileum van Juf Anke heeft het B.O. haar toegezongen in de kuil.

Het filmpje is te vinden bij de groepen op de website of door hier te klikken.

 

De Maandfilm van September staat ook daar gereed om bekeken te worden en eventueel om de foto's te downloaden!