Banner Oudercommissie.png

De oudercommissie

 

Iedere locatie van Stichting Limena heeft een oudercommissie. Deze heeft als doel de algemene belangen van de in de internaten gehuisveste kinderen te behartigen en wel op zo’n wijze dat de werkzaamheden van de oudercommissie aan het optimaal functioneren van de internaten bijdragen. Zij probeert dit doel in een goede relatie met het bestuur, de directie en de ondernemingsraad te bereiken.

 

Reglement oudercommissie