anbi banner.png

ANBI-status

 

Stichting Limena heeft de ANBI status. ANBI staat voor "algemeen nut beogende instelling". Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Sinds 1 januari is een stichting met de ANBI status verplicht een aantal gegevens beschikbaar te stellen.

Profiel wordt aangepast i.v.m. overgang naar RvT. 
Klik hier voor het financiele gedeelte.

Klik hier voor het jaarplan 2022.
Klik hier voor het jaarverslag 2022.