bg.jpg

Interne voorzieningen

- Administratie/ Receptie

De medewerkers van de Administratie zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van secretarieel-administratieve werkzaamheden. Voorbeelden zijn: afhandelen van de post, aannemen van de telefoon, maken van notulen.

- Huishouding/Wasserij

Het huishoudelijk personeel is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimtes en groepsruimtes. De kleding van kinderen en jongeren wordt gewassen en geordend in de wasserij. Ook is het in overleg mogelijk dat er kleine herstelwerkzaamheden aan kapotte kleding worden gedaan.

- Technische dienst

De technische dienst zorgt met elkaar voor een goede staat van het gebouw. Veiligheid, doelmatigheid en netheid zijn sleutelwoorden in dit werk.

- Orthopedagoog

Op het internaat is ook een orthopedagoog werkzaam. Zij is er om ouders, personeel, kinderen en directie te begeleiden op pedagogisch vlak. Naast het verzorgen van trainingen heeft zij op het internaat ook een pedagogisch spreekuur. Ouders en groepsleiding kunnen haar benaderen met vragen.

- Studiebegeleiding

De jongeren uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs worden drie avonden in de week begeleid door een studiebegeleider. De kinderen van het basisonderwijs worden op de groep begeleid bij hun huiswerk. Op donderdagmiddag is er voor hen een studiebegeleider aanwezig om kinderen met extra werk te begeleiden.

- Zwemles

De kinderen uit groep 3 en 4 volgen zwemles bij zwembad de Lansingh. De nieuwe kinderen worden door het internaat opgegeven om hun zwemdiploma’s A en B te halen. Een speciale zwemjuf helpt samen met de groepsleiding de kinderen met aan- en uitkleden.  Voor het vervoer heeft het internaat een bus ter beschikking.

- Recreatieteam

Het recreatieteam zorgt ervoor dat er leuke activiteiten zijn op ons internaat. Voorbeelden hiervan zijn: zeskamp, kussengevechten, skeelertochten, met elkaar schaatsen, voetbalwedstrijden, knutselmiddagen en om de week een zogenoemd ‘haakclubje’ die onder begeleiding van een juf de mooiste dingen haken. Hier wordt van tevoren een rooster van gemaakt, zodat ook ouders van deze activiteiten weten.

Ook is er een aparte ruimte op het internaat waar kinderen en jongeren gebruik kunnen maken van een pooltafel, een Wii en een air hockey tafel.

- Bibliotheek en spelotheek

Het internaat heeft een grote hoeveelheid aan boeken en spellen waarvan de kinderen en jongeren gebruik kunnen maken.

- Hobbyclub

In het winterseizoen is er voor groep 8 kinderen en VO-jongeren één keer per twee weken hobbyclub. Hier worden met hamer en zaag leuke knutselprojecten gemaakt. De hobbyclub wordt begeleid door een volwassene.

- Gymzaal

In het winterseizoen stelt het Comenius College haar gymzaal ter beschikking voor ons. Om de beurt kunnen de groepen op maandagavond hier gebruik van maken. Op woensdagavond is er een gymleraar aangesteld die de kinderen uit groep 6,7 en 8 begeleidt bij een sportavond.

- Kamp

De VO-groepen gaan om het jaar drie dagen op kamp. De groepsleiding stelt in overleg met de jongeren een programma samen. De kampen worden bezocht door iemand van het managementteam.

- Orgel-les

Op woensdagmiddag is het mogelijk voor de kinderen om orgel-les te volgen. De orgelleraar komt dan naar het internaat.

- Kapper

Van tijd tot tijd komt er een kapper op het internaat. Hiervoor kunt u uw kind opgeven bij de administratie.